RODO

Obowiązek informacyjny w związku z RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: Rozporządzenie) BCNK Sp. z o.o., właściciel serwisu www.NieboZamiastem.pl, informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych

Administratorem danych jest BCNK Sp. z o.o. z siedzibą w Kajance nr 53, 17-300 Siemiatycze, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000668084, NIP 5441538642 kapitał zakładowy: 60.000,00 zł (wpłacony w całości), email: [email protected], zwana dalej Spółką

 Kategorie danych osobowych

Informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą.
Spółka może przetwarzać następujące kategorie danych: dane identyfikacyjne oraz adres email .

Dane osobowe przetwarzane są w ramach wdrożonych na portalu NieboZaMiastem.pl systemów informatycznych dla celów związanych z wysyłaniem newslettera na Państwa adres e-mail.

Danych nie udostępniamy podmiotom trzecim.

Przechowywanie danych

NieboZaMiastem.pl będzie przechowywać dane do chwili:
• Wycofania zgody na ich przetwarzanie.
• Wskazania przez używany przez nas system wysyłek mailingów., że podany adres e-mail znajdujący się w naszej bazach nie istnieje lub istnieją inne problemy z dostarczaniem do adresata naszych wiadomości.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania na warunkach wynikających
z Rozporządzenia.

W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Spółki, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie Rozporządzenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Danych nie udostępniamy podmiotom trzecim.

Cofnięcie zgód

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych jest możliwe w każdej chwili poprzez kontakt z administratorem pod adresem email [email protected]

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.