Ulga podatkowa i koszty fotowoltaiki
6882
post-template-default,single,single-post,postid-6882,single-format-standard,theme-bridge,bridge-core-3.0.7,qi-blocks-1.2.5,qodef-gutenberg--no-touch,woocommerce-no-js,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.6.6,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,qode-content-sidebar-responsive,columns-4,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-29.4,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.10.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-8015

Ulga podatkowa i koszty fotowoltaiki

To szansa na dodatkowe oszczędności! Nie tylko dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd”, ale też odpisy podatkowe dla wszystkich, którzy w minionym roku zainstalowali panele fotowoltaiczne.

Oszczędności mogą sięgnąć kilka tysięcy złotych, a małżonkowie, którzy zainwestują w fotowolatikę będą mieli szansę odliczenia od podatku w ciągu kilku lat ponad 100 tysięcy złotych! Odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej obowiązują od 2019 roku. Mogą z niej skorzystać osoby rozliczające się według stawki podatkowej 18 i 32 procent, a także podatnicy, którzy stosują stawkę jednolitą w wysokości 19 procent. Odliczeń mogą również dokonać podatnicy opłacający ryczałty od przychodów ewidencjonowanych.

Co obejmuje ulga podatkowa?

Na liście rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju zawierającej katalog wydatków, które podlegają odliczeniu od podatku dochodowego znalazły się między innymi ogniwa fotowoltaiczne. Do uzasadnionych kosztów zaliczają się również koszty osprzętu instalacji i koszt montażu własnej farmy fotowoltaicznej.

Dla kogo ulga podatkowa?

Jeśli jesteś właścicielem domu i w 2019 roku zainstalowałeś na jego dachu panele fotowoltaiczne, może starać się o odliczenie kosztów zakupu i montażu od podatku dochodowego. To samo dotyczy przypadku montażu instalacji na własnym budynku gospodarczym, garażu, który służy jako zaplecze budynku mieszkalnego i jest z nim konstrukcyjnie powiązany.

Przepisy prawa umożliwiają dokonanie odpisów w przypadku budynku wolnostojącego lub umieszczonego w zabudowie szeregowej i bliźniaczej.

Z odliczenia nie skorzystają zatem właściciele mieszkań w typowych budynkach wielorodzinnych (blokach) ani lokali przemysłowych (komercyjnych) w takich budynkach (np. sklepy, biura).

Lista ograniczeń

Nie jest zakazane, by przeznaczenie budynku było inne niż cele mieszkaniowe. Jedynym warunkiem jest, by odliczenie dokonywano na realizację ulgi w budynku mieszkaniowym. W efekcie prowadzenie biura lub sklepu, magazynu w takim budynku nie pozbawia do korzystania z ulgi. Nie występuje również związek między amortyzacją lokalu a ulga podatkową – dopuszczalne jest, by nieruchomość stanowiła środek trwały lub była wykorzystywana w działalności gospodarczej.

Dopuszczalne jest także wynajmowanie budynku innej osobie na cele mieszkaniowe (z ulgi korzysta wówczas właściciel ponoszący koszty, a nie najemca, który nie posiada tytułu własności do nieruchomości).

Nie ma podstawy, by z ulgi korzystać w zakresie wydatków ponoszonych na modernizację termiczną budynków przynależnych w gospodarstwach domowych, takich jak garaże, budynki gospodarcze, stodoły. Jeżeli jednak znajdują się one w jednej bryle z budynkiem mieszkalnym (pomieszczenie wydzielone) – to służą celom mieszkalnym i mogą być brane pod uwagę przy rozliczaniu ulgi.

Pamiętaj o VAT

Prawo odliczenia posiadają zarówno przedsiębiorcy będący właścicielami nieruchomości wykorzystywanych do celów mieszkalnych, a wszystkim podatnicy nie prowadzący firmy – w ich budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W przypadku przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, wydatki rozliczane w ramach ulgi sumuje się w kwotach netto (VAT możliwy do odliczeniu nie może zostać rozliczony w deklaracji PIT w ramach ulgi). W przypadku pozostałych podatników – do ulgi przyjmuje się kwoty w wartości brutto.

Odliczać nie można wydatków finansowanych za podatnika przez inne podmioty czy też zaliczonych przez niego do kosztów podatkowych (np. ulga nie wystąpi u przedsiębiorcy, dla którego ocieplany budynek jest środkiem trwałym, z tytułu którego rozliczane są odpisy amortyzacyjne, a ocieplenie – zwiększy wartość odpisów amortyzacyjnych, w przypadku środka trwałego, dla którego odpisy amortyzacyjne nie są rozliczane – ulga przysługuje).

Z ulgi nie może również skorzystać osoba, która ponosi wydatki na budynek nie będący jej własnością – a którym dysponuje w ramach praw zależnych – np. na podstawie umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, leasingu.

Katalog kosztów termomodernizacyjnych

Jak wspomnieliśmy powyżej, ulga podatkowa dotyczy wydatków na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego ustalone w rozporządzeniu ministra inwestycji i rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na audyt termomodernizacyjny, to nie musi on zawierać informacji, jakie konkretnie materiały czy usługi są potrzebne i jakie mają być kupione, aby polepszyć funkcjonalność termiczną budynku. Jest to ogólne określenie działań, jakie muszą być podjęte przez właściciela nieruchomości.

W efekcie podatnik posiada dowolność co do doboru materiałów oraz usług oraz decyzji co do wykonawcy, który wykona niezbędne prace. Może oczywiście również prace wykonać samodzielnie kupując jedynie niezbędne towary, niemniej wówczas kosztu pracy własnej nie wlicza się do limitów ulgi.

Co istotne, do limitu wlicza się wydatki wskazane w audycie. Odliczenie może być przeprowadzone również z tytułu wydatku na sam audyt. Zakupy prowadzić można wyłączenie u podatników zarejestrowanych jako VAT czynni (czyli tacy, którzy rozliczają podatek VAT, a wystawiając faktury – naliczają na nich VAT od sprzedaży). Nie można zatem korzystać z ulgi w przypadku:

  • Usług remontowo – montażowych wykonywanych przez „złote rączki” – którzy robią to bez faktury „na czarno”, albo takich którzy korzystają ze zwolnienia z VAT do 200.000 zł rocznie,
  • Kupna w celu prowadzenia prac towarów używanych od osób niebędących podatnikami VAT.

Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Zatem zakup towarów używanych jest dopuszczalny w systemie marża od podatnika VAT rozliczającego tego rodzaju opodatkowanie.

Ulga podatkowa: ile można odliczyć?

Kwota odliczenia podatkowego nie może przekroczyć 53.000 zł brutto (limit liczy się w kwotach z VAT, chyba, że osoba rozlicza już ten podatek – wówczas należy posługiwać się wartościami netto).

Nie można przedstawiać faktur opłaconych przez inne osoby. W przypadku małżonków między którymi istnieje współwłasność majątkowa małżeńska dopuszczalnym będzie (patrząc na dotychczasową interpretacje innych ulg mieszkaniowych) korzystanie z faktur wystawionych również na drugiego z małżonków o ile również nieruchomość objęta jest tą współwłasnością.

W takiej sytuacji małżonkowie będą mogli dzielić się odliczeniem w częściach równych, ale również w dowolnej innej proporcji (małżonkowie deklarować będą poprzez wskazanie kwoty ulgi, w jakiej proporcji korzystają w takim przypadku z odliczenia podatkowego). Jeśli z ulgi korzysta wyłącznie jeden małżonek i nieruchomość jest jego majątkiem osobistym – dla bezpieczeństwa faktury powinny być wystawiane wyłącznie na tego małżonka – właściciela tego budynku, a nie na oboje małżonków.

W przypadku małżonków limit 53 tysięcy złotych dotyczy każdego z nich z osobna. Gdy kwota odliczenia jest wyższa od poziomu rocznego dochodu podatnika, nadwyżkę można rozliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Jacek

Źródła: gov.pl, grafika: wysokienapiecie.pl

Foto: TomaszSupel z Pixabay 

No Comments

Post A Comment